UPGRADE YOU

12 VIIKON VERKKOKURSSI

MIELENRAUHAAN

Tulevaisuutesi riippuu tämän hetken valinnoistasi ja rutiineistasi. Laitetaan ne yhdessä kuntoon.

Verkkokurssi pohjautuu hyväksymis-ja omistautumisterapiaan. Opit erilaisten harjoitusten avulla kohtaamaan vaikeita tunteita, ajatuksia ja muistoja ilman, että ne dominoivat elämääsi. Kipu ja tuska ovat elämässä väistämättömiä, mutta kärsiminen on vapaaehtoista. Verkkokurssin tarkoituksena on auttaa sinua elämään oman näköistä haluamaasi elämää kohdaten kaiken vaikean, jota elämä väistämättä tuo eteemme.

Työskentelyssä on kaksi keskeistä päämäärää: opettaa taitoja, jotka auttavat käsittelemään epämiellyttäviä ajatuksia ja tunteita uudella joustavammalla tavalla, sekäauttaa elämään omien arvojen mukaista merkityksellistä ja elinvoimaista elämää.

Verkkokurssi sisältää terapeuttista työskentelyä, ja tulet keskustelemaan psykologin kanssa joka viikko henkilökohtaisesti. Et jää yksin jumiin, vaan saat koko matkan ajan tukea ja apua.

Oletko valmis kohtaamaan demonisi? Vaikeat tunteet ja traumat, joita emme kohtaa muuttuvat rajoituksiksemme. Ainoastaan itsesi aidosti hyväksymällä sinusta voi tulla paras mahdollinen versio itsestäsi.

 

Hyväksymis – ja omistautumisterapian on tutkitusti todistettu auttavan:

– Stressin, ahdistuksen, uupumuksen, masennuksen, itsekritiikin, vihan ja tyhjyyden tunteeseen

-Parantamaan ihmissuhteita

-Edistämään terveellisiä elintapoja liittyen ruokavalioon, liikuntaan ja uneen

-Käsittelemään vaikeita traumoja menneisyydestä

-Löytämään elämään lisää merkityksellisyyttä ja olla tyytyväisempi omaan elämään

 

OTA YHTEYTTÄ JA ILMOITTAUDU MUKAAN

12 VIIKON VERKKOKURSSIN SISÄLTÖ,

Jokaiselle päivällä tulee noin 15 minuutin verran työskenneltävää

Viikko 1: Ongelmien, haasteiden, tulevaisuuden ja muutoksen määrittely 

Ensimmäisellä viikolla tarkastelemme sinun tämän hetkiseen elämäntilannetta, haasteita, epämiellyttäviä muistoja, ajatuksia, tunteita ja tilanteita, sekä siihen mitä nämä saavat sinussa aikaan. Lisäksi kartoitamme, mikä on sinulle elämässä tärkeää ja millaista elämää haluat pohjimmiltasi elää.

Viikko 2: Menneisyyteni vaikutus minuun

Toisella viikolla tarkastelemme menneisyytesi (lapsuus, nuoruus ja epämiellyttävät muistot), ja nykyisten uskomustesi vaikutusta sinuun. Käymme nämä läpi, jotta olet käsitellyt menneisyyttäsi, ja voit jatkossa keskittyä tähän hetkeen ja tulevaisuuteen.

Viikko 3: Vaikeiden tunteiden ja ajatusten kohtaaminen

Kolmannella viikolla tutustumme paremmin epämiellyttäviin ajatuksiin ja tunteisiin. Stressi, ahdistus, uupumus, suru, ärtymys ja itsekritiikki käydään läpi uudenlaisesta joustavammasta näkökulmasta.

Viikko 4: Mielen kontrollin heikentäminen

Neljännen viikon teemana on mielen kontrollin heikentäminen. Tämä tarkoittaa kykyä ymmärtää ajatusten olevan vain ajatuksia, eli havainnoitavissa olevia mielen sisäisiä asioita, joiden ei tarvitse johtaa toimintaan. Tutustumme entistä paremmin tuohon ääneen pääsi sisällä, jotta tiedostat paremmin, kuka mielesi on, ja kuinka tulla toimeen sen kanssa.

Viikko 5: Hyväksyminen

Viidennen viikon teemana on hyväksyminen. Hyväksyminen tarkoittaa epämiellyttävien ajatusten, tilanteiden ja tunteiden kohtaamista siten, että niitä ei kontrolloi, välttele, pakene, vääristele tai tuomitse. Hyväksynnällä tarkoitetaan elinvoimaista ja aktiivista omistautumista tälle hetkelle, ei passiivista ja alistuvaa ”hyväksymistä”. Kaiken psykologisen kärsimyksen erittäin keskeinen aiheuttaja on haluttomuus kohdata ja kokea epämiellyttäviä tunteita ja ajatuksia, joten haluamme tällä viikolla opetella kohtaamaan ja hyväksymään myös kaiken sen epämiellyttävän mitä elämä meille tuottaa.

Viikko 6: Tietoinen läsnäolo

Kuudennella viikolla työstämme tietoista läsnäoloa. Tietoista läsnäoloa voidaan kuvailla tilaksi, jossa huomiomme on siinä tilanteessa, jossa me kulloinkin olemme. Tietoinen läsnäolo on kyky havainnoida kaikkea tapahtuvaa tietoisesti ja hyväksyen nykyhetkessä. Läsnäolo on erityisesti nykypäivänä yllättävän vaikeaa, joten tämä viikko haastaa sinua olemaan enemmän läsnä.

Viikko 7: Havainnoiva minä, etäisyyden ottaminen tunteisiin ja ajatuksiin

Havainnoiva minä tarkoittaa sitä osaa sinussa, joka huomaa tunteet ja ajatukset, huomaa kehon, mielihalut, roolit, muistot ja teot. Sinä et kuitenkaan ole sama asia kuin kaikki edellä mainittu, vaan sinulla on tunteita, ajatuksia ja rooleja. Tutustumme tähän havaitsemaan puoleen itsessämme.

Viikko 8: Arvot

Arvot edustavat sitä, mikä on elämässäsi tärkeintä, minkä puolesta haluat elää ja mihin haluaa käyttää aikasi. Arvot ovat tärkeimpiä elämän periaatteita, jotka voivat suunnata ja motivoida elämääsi. Arvojen kirkastaminen auttaa selkiyttämään, mikä on sinulle merkityksellistä, ja millainen ihminen haluat olla muille. Jos haluat elää merkityksellistä elämää, on tärkeää, että selkeytät itsellesi mitä teet, ja miksi.

Viikko 9: Sitoutuminen arvojen mukaisiin tekoihin

Ei riitä, että tiedät mitä arvosi ovat, vaan sinun täytyy myös sitoutua arvojesi mukaisiin tekoihin. Merkityksellinen elämä syntyy arvojesi mukaisista teoista. Huolimatta siitä, kuinka monta kertaa ajaudut pois arvojesi osoittamalta tieltä, voit aina uudestaan lähteä kulkemaan kohti arvojasi. Omistautuminen tekoihin opettaa kykyä asettaa tavoitteita ja sitoutua niihin. Et voi kontrolloida tunteita tai ajatuksia, mutta tekojesi kautta voit aina kuitenkin vaikuttaa itseesi ja maailmaan.

Viikko 10: Itsemyötätunto ja itseensä rakastuminen

Tällä viikolla opettelet rakastumaan itseesi. Itsemyötätunto tarkoittaa kykyä olla ystävällinen, hyväksyvä ja myötätuntoinen itselleen elämän vaikeuksissa ja haasteissa. Tämä taito on äärimmäisen tärkeä osa henkistä hyvinvointia, ja auttaa meitä käsittelemään elämän vaikeuksia.

Viikko 11: Mitä haluan tehdä elämässäni ja ajallani

Meidän kaikkien elämä käy koko ajan vähiin, ja me emme koskaan saa aikaa takaisin tai enemmän. Juuri tämän vuoksi aika on kaikista kallisarvoisin omaisuutesi. Koska aika on aineetonta, eikä se ole silmin nähtävää, jätämme sen usein huomaamatta. Tällä viikolla tutustumme kaikista kallisarvoisimpaan asiaan elämässämme, siihen miten käytämme aikamme täällä.

Viikko 12: Kertaus viikko

Tutkimuksen mukaan aktiivinen kertaus on TEHOKKAIN tapa oppia uutta. Tämän vuoksi viimeinen viikko on omistettu kertaukselle, sillä haluat kerrata kaiken uuden oppimasi, jotta muistat kaiken uuden koko loppuelämäsi ajan <3

 

Verkkokurssi pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan ja erityisesti hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT).

Hyväksymis- ja omistautumisterapiassa keskeistä on psykologisen joustavuuden kehittyminen. Psykologisen joustavuus tarkoittaa kykyä olla tietoisesti läsnä, huomaten samalla mielen tuottamia ajatuksia ja tunteita, ja niistä huolimatta toimia joustavasti eri tilanteissa siten, että toiminta palvelee omia arvoja. Psykologinen joustavuus on ikään kuin joukko mielen taitoja. Kaikkia näitä osa-alueita voidaan kehittää.

Psykologinen joustavuus:

1.Taito olla läsnä nykyhetkessä ja huomata ajatukset ja tunteet

2. Taito ottaa etäisyyttä tunteisiin ja ajatuksiin, siten etteivät ne dominoi sinua

3. Taito toimia omien arvojen mukaisesti epämiellyttävistä ajatuksista, tunteista ja tilanteista huolimatta.

Verkkokurssi on suunnattu kaikille, jotka haluavat opetella uudenlaisia mielen taitoja. Teemme elämässä koko ajan valintoja, jotka vievät meitä joko kohti tai poispäin siitä mitä arvostamme tai haluamme. Emme voi kontrolloida ajatuksiamme ja tunteitamme, mutta voimme kontrolloida käyttäytymistämme, tekojamme ja valintojamme. Meillä on valtava vastuu tehdä elämästämme sellaista kuin siitä haluamme tulevan, sillä kukaan ei luo elämää meidän puolestamme.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google