Irti ahdistuksen vallasta – kohti omannäköistä elämää ja rauhallisempaa mieltä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miksi?

Nuorten pahoinvointi ja mielenterveysongelmat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Nuoret kamppailevat ahdistuksen, masennuksen, stressin ja riittämättömyyden tunteen kanssa aiempia sukupolvia enemmän, ja voivat monilla tavoin pahoin. Joka viides nuori kertoo kärsivänsä ahdistuksesta. Lukiota käyvät tytöt eivät pariin kymmeneen vuoteen ole voineet niin huonosti kuin nyt. Kyse on riittämättömyyden tunteesta ja eriarvoistumisesta. Joka kolmas opiskelija kertoi kärsivänsä masennusoireista. Nuoret kokevat enemmän stressiä kuin heitä vanhemmat ikäryhmät. Kyselyyn vastanneista 60 % koki jaksamisensa ja mielenterveytensä heikentyneen pandemia-aikana. Myös opiskelijoiden yksinäisyys on lisääntynyt.

Lähde: THL:n keväällä toteuttama Kouluterveyskysely (2021) & Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta (Kott) kysely (2021).

Mitä?

Kurssi on suunnattu auttamaan nuoria. Kurssi on suunniteltu nimenomaan nuorten maailmankuvaa ja näkökulmaa ajatellen: missä tilanteessa he ovat, mistä he kärsivät, ja mihin he haluavat päästä. Tarkoituksena on pohtia, miten voimme löytää uudenlaisia keinoja ahdistuksen, masennuksen, riittämättömyyden tunteen ja stressin käsittelyyn. Kurssi pohjautuu uusimman psykologisen tiedon tutkimuksiin (kolmas aaalto) ja erityisesti kognitiivis- käyttäytymisterapiaan sekä hyväksymis- ja omistautumisterapiaan. Kurssin tarkoituksena on opetella hyväksymään asiat, joihin emme voi vaikuttaa, ja samalla muuttaa asioita, joihin voimme itse vaikuttaa. Ajatuksiimme ja tunteisiimme emme voi juurikaan vaikuttaa, mutta voimme muuttaa suhtautumistapaamme niihin. Lisäksi voimme aina vaikuttaa käyttäytymiseemme ja tekoihimme. Kurssi sisältää konkreettisia ja yksinkertaisia harjoituksia, joita jokainen voi soveltaa omassa elämässään. Kurssi sisältää myös materiaalipankin, josta jokainen voi omassa tahdissaan käydä tekemässä harjoituksia.

 

Lue lisää mitä Hot on

1. Käsitys itsestä ja irti itsekritiikistä

Missä olet nyt ja mitä kohti haluat elämässäsi mennä? Kuka sinä voisit olla? Ensimmäiselle tapaamiskerralla hahmotamme tämänhetkisen elämäntilanteemme sekä sen, missä voisimme ja haluaisimme olla. Käsittelemme arvoja ja tavoitteita. Arvojen selkiyttämien motivoi muutoksille. Meidän täytyy oppia sanomaan ”ei” vähemmän tärkeille asioille, jotta voimme sanoa ”kyllä” tärkeille ja arvokkaille asioille. Ensimmäisen kerran harjoituksessa pääset muun muassa nimeämään mielesi. Käsittelemme myös itsetuntoa ja itsekriittisiä ajatuksia.

.

2. Millaiset mielen taidot auttavat ahdistukseen, masennukseen ja stressiin?

Miten voimme tulla toimeen epämiellyttävien tunteiden ja ajatusten kanssa? Ajatukset ja tunteet saattavat tuntua hyvin vaativilta, käskyiltä ja pakottavilta, mutta sinulla on kuitenkin aina vapaus valita miten toimit. Toisella tapaamiskerralla tutustumme mieleesi ja sen tarinoihin, sekä opettelemme suhtautumaan tunteisiin ja ajatuksiin uudenlaisella joustavalla tavalla. Harjoituksenamme on mielen ankkurointi, jossa käsittelemme epämiellyttävää tunnetta uudenlaisesta näkökulmasta.

3. Miten saada enemmän aikaan?

 Kolmannella tapaamiskerralla keskitymme siihen, miten voimme saada elämässä asioita aikaan. Meillä kaikilla on käytössä saman verran aikaa. Tekomme ovat valintojamme, eikä meidän tarvitse koskaan toimia samalla tavoin kun olemme aiemmin elämässämme tehneet ja toimineet. Keskitymme pieniin valintoihin, sillä tärkeimpiä ovat päivittäin toistuvat teot ja valinnat. Keskitymme tietoisen läsnäolon taitoihin, jotka auttavat meitä tekemään parempia valintoja nykyhetkessä. Valintasi tässä hetkessä, vaikuttavat myös tulevaisuuteesi.

 

 

Jos paha olon saisi pois, millaista elämäsi olisi? Mihin silloin käyttäisit aikaasi ja energiaasi?

Epämiellyttäviin tunteisiin ja ajatuksiin on olemassa keinoja, joita oppimalla voimme elää arvojemme mukaista hyvää elämää. Kurssilla opetellaan uudenlaisia tapoja käsitellä vaikeita tunteita ja ajatuksia. Lisäksi opettelemme tunnistamaan arvoja ja toimimaan niiden mukaisesti. Vaikka tuntisimmekin inhottavia ajatuksia ja tunteita, elämä voi olla arvokasta ja voimme tehdä meille tärkeitä asioita. Olemme oman elämämme käsikirjoittaja. Meillä kaikilla on mahdollisuus tehdä itsellemme hyvää jo tänään. Kurssilla opitaan hyödyllistä tietoa miten tulla toimeen oman mielensä kanssa. Emme koskaan pääse eroon mielestämme, se kulkee mukanamme aina.  Kurssilla opetellaan suhtautumaan oman mielen tarinoihin uudella tavalla, siten ettemme enää elä elämää tunteiden ja ajatusten määräämänä. Elämä ei ole ongelmien aiheuttaja, vaan mielemme.

Missä & Milloin?

Kurssi voidaan toteuttaa etänä. Kurssin aikataulu sovitaan erikseen. Tapaamiskertoja on kolme.

Kenelle?

Kurssi on suunniteltu 15-30 vuotiaille nuorille.

Sisältö?

Luennot ja materiaalipankki. Kotitehtävät ovat vapaaehtoisia eikä niitä palauteta; ne ovat osallistujaa itseään varten, omaan itsereflektointiin ja oppimiseen.

Kurssin ohjaaja?

Veronica Tillonen, Psykologi

Erityisosaamiseeni kuuluvat kognitiivinen käyttätymisterpia, hyväksymis- ja omistautumisterapia sekä tunnetaidot. Olen työskennellyt psykologina peruskoulussa, korkeakoulussa, terveyskeskuksissa ja työtervveydessä. Psykologina haluan auttaa ihmisiä löytämään elämälleen merkityksellisyyttä ja täyttämään oman potentiaalinsa. Työskentelyni tavoitteena on auttaa tunnistamaa juurtuneita ajattelu- ja toimintamalleja, samalla löytäen uusia vaihtoehtoisia tapoja toimia. Tavoitteena on rakentaa uudenlainen suhtautuminen itseen ja omaan mieleen.

 

ota yhteyttä

Life is like a ten speed bicycle. Most of us have gears we never use.

Charles M. Schulz

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google